ကာဗွန်သံမဏိပိုက် နို့သီးခေါင်း

 • Hose Mender

  Hose Mender

  ကာဗွန်သံမဏိပိုက်ဆွဲသူများသည် တိကျသောအရွယ်အစား၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် တင်းကျပ်မှုရှိပြီး ဆောက်လုပ်ရေးစွမ်းအင်၊ စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ကာဗွန်သံမဏိ နို့သီးခေါင်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပေးဆောင်ပါသည်။၎င်းကို အဆင့်မြင့် ကာဗွန်သံမဏိနှင့် နည်းပညာအရ အဆင့်မြင့် စက်ယန္တရားများကို အသုံးပြု၍ နည်းပညာအဖွဲ့မှ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
 • KC Nipples

  KC နို့သီးခေါင်း

  ကာဗွန်သံမဏိနို့သီးခေါင်းများသည် တိကျသောအရွယ်အစား၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် တင်းကျပ်မှုများရှိပြီး ဆောက်လုပ်ရေးစွမ်းအင်၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် တီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကာဗွန်သံမဏိနို့သီးခေါင်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုပါသည်။၎င်းကို အဆင့်မြင့် ကာဗွန်သံမဏိနှင့် နည်းပညာအရ အဆင့်မြင့် စက်ယန္တရားများကို အသုံးပြု၍ နည်းပညာအဖွဲ့မှ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
 • Nipples

  နို့သီးခေါင်း

  ကာဗွန်သံမဏိနို့သီးခေါင်းများသည် တိကျသောအရွယ်အစား၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် တင်းကျပ်မှုများရှိပြီး ဆောက်လုပ်ရေးစွမ်းအင်၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် တီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကာဗွန်သံမဏိနို့သီးခေါင်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုပါသည်။၎င်းကို အဆင့်မြင့် ကာဗွန်သံမဏိနှင့် နည်းပညာအရ အဆင့်မြင့် စက်ယန္တရားများကို အသုံးပြု၍ နည်းပညာအဖွဲ့မှ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
 • Sockets

  ခြေစွပ်များ

  ကာဗွန်သံမဏိနို့သီးခေါင်းများသည် တိကျသောအရွယ်အစား၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် တင်းကျပ်မှုများရှိပြီး ဆောက်လုပ်ရေးစွမ်းအင်၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် တီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကာဗွန်သံမဏိနို့သီးခေါင်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုပါသည်။၎င်းကို အဆင့်မြင့် ကာဗွန်သံမဏိနှင့် နည်းပညာအရ အဆင့်မြင့် စက်ယန္တရားများကို အသုံးပြု၍ နည်းပညာအဖွဲ့မှ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။